Zijn dit ook smokkelaars?

Nu we bekeken hebben wat smokkelaars zijn en hoe ze te werk gaan wil ik, u lezer, nog een gedachtegang voorleggen.

Er zijn n.l. personen die geregeld, zonder identiteitspapieren, met hoge snelheid en met grote hoeveelheden goederen de grens over gaan.


Het ergste is dat de ordediensten deze personen niet eens controleren of aanhouden om de vereiste BTW & accijns te heffen.

Ze komen meestal in het begin en tegen het einde van de decembermaand...........